Vòng Quay King Of Quy11n 9k

Play Center Play
/200 POW

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
HỒ KIM DUYÊN 3000 kim cương 21-01-2022 09:37:22
Nguyễn Duy 1000 kim cương 21-01-2022 09:36:31
Khanh Ly 5000 kim cương 21-01-2022 09:35:14
Nguyễn Ngọc Phú 3000 kim cương 21-01-2022 09:34:33
Ngô Đăng Khoa 15000 kim cương 21-01-2022 09:33:41
Hoàng Hải 100 Kim Cương 21-01-2022 09:32:43
Ngọc Hà 1000 kim cương 21-01-2022 09:31:10
Đoàn Tiến Phát 3000 kim cương 21-01-2022 09:30:41
Khé Xin Ghi king of quy11n 8 kim cương 21-01-2022 09:29:36
Phạm Khoa king of quy11n 8 kim cương 21-01-2022 09:28:27
Minhan 100 Kim Cương 21-01-2022 09:28:01
Nguyễn Chí Phúc 1000 kim cương 21-01-2022 09:26:23
Mon 250 kim cương 21-01-2022 09:25:41
La Vĩnh Trường 3000 kim cương 21-01-2022 09:24:20
MC Võ Khiêm 8000 kim cương 21-01-2022 09:23:38
Lam Khoa 8000 kim cương 21-01-2022 09:22:48
Ko Tên 8000 kim cương 21-01-2022 09:21:27
Còn Cái Nịt 15000 kim cương 21-01-2022 09:20:56
Thống 123 5000 kim cương 21-01-2022 09:19:59
Gahwjwheheje 250 kim cương 21-01-2022 09:18:37
DANH MỤC VÒNG QUAY