Vòng Quay XM8 Lôi Thần

Play Center Play
/100 POW
Tích đủ 100 sẽ nổ hũ kim cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Hồng Phát xm8 lôi thần lv4 999 kim cương 18-09-2021 18:22:31
Khang Lê xm8 lôi thần lv6 5999 kim cương 18-09-2021 18:22:26
Nguyễn Viên xm8 lôi thần lv3 499 kim cương 18-09-2021 18:21:25
Lê Hoàng Yến xm8 lôi thần lv4 999 kim cương 18-09-2021 18:21:40
Nguyễn Linh xm8 lôi thần lv5 2999 kim cương 18-09-2021 18:20:19
thu trúc mảnh ghép xm8 lôi thần 20 kim cương 18-09-2021 18:20:35
Phan Tiến Dũng xm8 lôi thần lv6 5999 kim cương 18-09-2021 18:19:35
Nguyễn minh tiến xm8 lôi thần lv7 19999 kim cương 18-09-2021 18:19:23
Nguyễn Bùi Thảo Vy xm8 lôi thần lv7 19999 kim cương 18-09-2021 18:19:02
Phạm Diễm xm8 lôi thần lv4 999 kim cương 18-09-2021 18:18:32
Nguyễn Danh Kiên mảnh ghép xm8 lôi thần 20 kim cương 18-09-2021 18:18:29
Nguyễn Khánh Thiên mảnh ghép xm8 lôi thần 20 kim cương 18-09-2021 18:18:15
Nguyễn Khánh Thiên mảnh ghép xm8 lôi thần 20 kim cương 18-09-2021 18:18:09
Phúc Minh xm8 lôi thần lv6 5999 kim cương 18-09-2021 18:17:53
Nguyễn Duy xm8 lôi thần lv1 99 kim cương 18-09-2021 18:17:57
Trần Quốc xm8 lôi thần lv3 499 kim cương 18-09-2021 18:16:58
Yescoffee xm8 lôi thần lv7 19999 kim cương 18-09-2021 18:16:57
NguyenLong123 xm8 lôi thần lv2 249 kim cương 18-09-2021 18:15:36
Hân Tũn xm8 lôi thần lv4 999 kim cương 18-09-2021 18:15:29
80bc20e18a mảnh ghép xm8 lôi thần 20 kim cương 18-09-2021 18:14:17
DANH MỤC VÒNG QUAY